צור קשר

רז שץ – רופא המשפחה למחשבים שלך

03-5731950
054-4590243
FAX: 03-5716905

raz@gp4pc.co.il

www.gp4pc.co.il

או מלא טופס זה ותצורף מידית למנויי העיתון השבועי של רופא המשפחה למחשבים "עצה לשבת"

[[ טופס מוטמע]]